læs mere ved at klikke på målet

Klimakonsulentens Verdensmål

Verdensmål 3

Delmål 3.4

Klimakonsulenten har en personalepolitik med pålæg om en gåtur, walk and talk hver dag, en sund frokostordning, samt flex og ergonomiske arbejdsforhold.

Delmål 3.a

Klimakonsulenten har total rygeforbud.

Verdensmål 8

Delmål 8.3

Klimakonsulenten støtter op omkring økonomisk vækst og iværksætteri, for derigennem at skabe arbejdspladser og et driftigt samfund.
Klimakonsulenten støtter op om udviklingen af små, og mellemstore virksomheder igennem klimaløsninger.  Eksempelvis ved at finde nye muligheder med FN´s 17 Verdensmål.

Delmål 8.4

Klimakonsulenten forbedrer ressourceudnyttelsen og har afkoblet vores vækst fra et øget ressourceforbrug, bl.a. ved at skære vores papirbehov væk, lave reklamer digitale og sørge for at lade mobiler og computere i nattetimerne, hvor det både er billigst, men også hvor vi i Danmark har overskud.

Verdensmål 9

Delmål 9.2

Vores kerneopgave er at fremme bæredygtighed i virksomhederne.

Delmål 9.4

Inden 2030, skal eftermonteringsindustrien opgraderes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer.  En del af vores kunder hører under den kategori og da vores kerneopgave er at hjælpe med at gøre virksomheden mere bæredygtig, har vi målopfyldelse i dette delmål.

Verdensmål 11

Delmål 11.6

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr indbygger reduceres, bl.a. ved at have fokus på luftkvalitet samt på kommunalt og anden affaldsforvaltning. 
Dette er ikke Klimakonsulentens kerneopgave, men et fokus område vi har valgt i forhold til virksomhedernes mulighed for at opnå fuld recirkulation, på hvad der tidligere var affald.  

Verdensmål 12

Klimakonsulenten reducerer affaldsbyrden og forbruget af fældede træer til papir produktion, ved ikke at have andet papir end visitkort.  Alt er digitalt.
Klimakonsulenten reducerer affaldsbyrden og forbrug af plast, og har skiftet alle plastflasker ud med glasflasker. Vi bruger kun porcelæn og bestik i rustfri stål.  
Havde vi en effektiv genbrugsløsning af plast i Danmark, ville vi sagtens kunne bruge plast. Men indtil da, undgår vi det så meget som muligt, for at nedsætte vores CO
2 aftryk. 

 

Verdensmål 13

Delmål 13.3

Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer
Klimakonsulenten har til opgave at dele viden omkring hele klimaområdet til alle de virksomheder vi kommer i kontakt med.  

Verdensmål 15

Delmål 15.2

Klimakonsulenten vil inden 2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af danske skove, stoppe unødig skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og skovplantning globalt set. 
Klimakonsulenten forpligter sig til at plante 2 træer for hver kunde vi får, på den måde kan vi være med til at genetablere et sundt CO2 filter.

Verdensmål 17

Delmål 17.17

Klimakonsulenten tilskynder til, og fremmer effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.