< OM

Vi gør det komplekse forståeligt

Lad os gøre din virksomhed bæredygtig med FN´s 17 Verdensmål.
Kom på forkant, før regering, kommuner, nye medarbejdere, banken og samfundet forlanger det.

Klimakonsulenten.dk

Indehaver Flemming Jahns.

DSC00275 bence._finalpng

Vi har arbejdet med bæredygtighed siden år 2000.
Vi er et lille, fleksibelt og stabilt konsulenthus.
Vi arbejder projektorienteret, og løser opgaver ved at inkludere teamet af professionelle mennesker til specifikke opgaver.

Erfaringer og innovative tiltag siden år 2000

Som virksomhedskonsulent har jeg været i kontakt med mange små og mellemstore virksomheder, som gerne vil gøre en forskel og vise deres tilslutning. Der er 17 Verdensmål og 169 delmål.
Her har jeg kunnet tilføre enkelhed og overskuelighed, men har ikke haft muligheden for at hjælpe yderligere grundet begrænsninger. 


Jeg har undervist og udviklet adskillige kurser for virksomhedsledere, undervisere og studerende i både de 8 Millennium Goals fra år 2000 og De 17 Verdensmål som kom i 2016.
Jeg har på den baggrund valgt at starte klimakonsulenten, for at kunne bruge min ekspertise til at rådgive, og guide alle der har behov for at optimere deres virksomhed, i forhold til klimamålene.

Forretningsforståelse

Jeg har 18 års erfaring i forandringsledelse og 30 års erhvervserfaring med egene virksomheder, fra da VHS var kongen over video og ikke en medicinal forkortelse på en virus.
Jeg har en bred erfaring fra flere brancher og mange typer af virksomheder, og har derigennem en stor forretningsforståelse.

Uddannelser:

Jeg er uddannet leder med forandringsledelse som speciale på Århus Universitet.
Pipeline ledelse ved Cabi.
Eksistentiel Coach igennem organisations psykolog Jess Valentin.

Dækning

Jeg dækker hele det sydlige Danmark igennem et netværkssamarbejde mellem selvstændige managementkonsulenter. Vi henvender os til mindre og mellemstore fremstillings- og handelsvirksomheder i Syddanmark.

DET VI TROR PÅ…

Fremsyn, åbenhed og stor nysgerrighed.

Det danske erhvervsliv har brug for støtte, til at starte processen op omkring klimamålene.

En udvikling af vore kunder, så de står stærkere fremover.

En åben dialog, som kan skabe nye vækstområder og øget indtjening.

Planeten har brug for vores hjælp og vi skal gøre en indsats nu.

En god service giver dig tillid til vores arbejde, og gør vores samarbejde tættere.

Sammen kan vi løfte de større nationale udfordringer.

Vores vision

At gøre klimamålene til forståelige og omsættelige realistiske tiltag.
Vores kunder skal kunne mærke positiv forskel på bundlinjen og deres image. 
Vi vil sammen med vore kunder, være med til at udbrede ønsket om at gøre en forskel i klimaløsninger.

Vores størrelse er ikke afgørende, vi står inde for det vi laver.

Vores mission

At udbrede lysten til at bidrage til nedbringelse af affald, og CO2 aftryk på national basis.

Gå i dialog med kommuner og regeringer for, at forlange initiativer som gør det godt, at være borger i vores land.
Komme med ideer til nye tiltag på baggrund af innovative forsøg over hele verden, hvor vi har et stort netværk.

Vedligeholdelse af længerevarende samarbejde igennem vores høje kvalitet og service.

tumleplanetLogo

TILMELDING NYHEDSBREV