Bæredygtighed og FN´s 17 VerDensmål

Lad mig oversætte det til noget håndgribeligt og praktisk, der kan give udbytte for din virksomhed.

Vil du Styrke din virksomhed? Vil du øge din indtjening og få et stærkt navn i pressen og medierne? Og vil du samtidig øge omverdenens forståelse af din virksomhed?

FN´s 17 Verdensmål er de klimamål, som verden har vedtaget. De kan umiddelbart virke ganske uoverskuelige og ikke til gå til. Derfor står klimakonsulenten klar til, at finde de enkelte mål som din virksomhed kan prioritere.

Klimarigtig og bæredygtig forretningsdrift og udvikling med FN's 17 Verdensmål er den sikre vej til en styrket forretning, øget indtjening og et stærkt brand.

Det kan være ganske abstrakt og uoverskueligt at forholde sig til FN´s 17 Verdensmål.

Du gør sikkert allerede en del uden at være klar over det.

Det kan vi tage udgangpunkt i.

Lad os gøre det simpelt og tilgængeligt for din virksomhed.

Bæredygtighed er relevant for alle.
Specielt for din virksomhed.
Der er krav på vej fra både regering, kommune, medarbejder og banker.
Er det nu du skal begynde?

ET UDPLUK AF DE MÅL, som DE FLESTE VIRKsOMHEDER KOMMER TIL AT ARBEJDE MED​

Mål 3

Handler om sundhed, altså dine medarbejderes ve og vel. Se Mere...

Mål 9

Handler om smarte løsninger der kan være med til at nedsætte CO2 udslippet. Se Mere...

Mål 12

Handler om genanvendelse, overproduktion og madspild. Se Mere...

Mål 13

Handler om klimaforebyggelse, nedbringelse af CO2 og håndtering af klimaforandringerne. Se Mere...

Se mere om FN´s 17 Verdensmål her

Processen til succes

  • Efter en gennemgang af din virksomhed skal ledelsen og evt. bestyrelsen beslutte hvilke mål der skal arbejdes efter.
  • Dernæst skal medarbejderne aktiveres med alle deres gode ideer, som de igennem deres arbejde er tæt på.
  • De skal generere ideer til de af ledelsen udvalgte mål.
  • Opsamling og fremlæggelse af resultatet. Her skal der prioriteres og udarbejdes en plan for implementering.
  • De berørte medarbejdere informeres og gøres klar til forandringen.
  • Implementeringsfasen går i gang. 1 mål ad gangen.
  • Succesen skal brandes så omverdenen kan se hvad virksomheden arbejder med.

Mit navn er FLEMMING Jahns

“Jeg er dedikeret til at formidle Verdensmålene og vigtigheden af, at vi som samfund arbejder for at implementere dem. ikke bare for samfundets skyld – men også for den enkelte virksomhed og vores børn.”

Vi er medlem af

ipbes

VI AFHOLDER

WORKSHOPS

Vi sørger for, igennem workshops, at inddrage medarbejderne i at finde de bedste løsninger. Vi afholder workshops for at give alle viden om FN`s 17 Verdensmål, så din virksomhed er godt klædt på.

Foredrag

Vi afholder foredrag om bæredygtighed, FN´s 17 Verdensmål og genanvendelse. Typisk for netværksgrupper, ledelses grupper og for studerende.                                                            

KURSUSAKTIVITETER

Vi laver kurser tilpasset de enkelte medarbejdergrupper. Vi underviser i hvilke Verdensmål, der giver nye arbejdsmetoder eller opgaver.

Undervisningsforløb

Vi afholder undervisningsforløb. Når større grupper, af unge studerende, medarbejdere eller netværksgrupper, virkelig vil vide noget om bæredygtighed, FN´s 17 Verdensmål.

Seminarer

Vi klæder ledelsen og bestyrelsen/investorer på, med viden om FN´s 17 Verdensmål og hvordan de kan gavne netop din virksomhed.

Vi faciliterer

Vi fungerer ofte som projektledere ad hoc, og via den rolle faciliterer vi vores viden til dig, dine medarbejdere og din bestyrelse.

TILMELDING NYHEDSBREV